Kvalitet og kvantitet

Evaluering|

Rapporten er en oppfølging av to tidligere kvalitetsundersøkelser i barnehagen. Rapporten fokuserer på barnehagens oppfølging av rammeplanen, rutiner og arbeidsmåter, fysisk miljø, samarbeid med eier og lokal myndighet, mobbing, overgang til skole, organisering, språkstimulering og støtte til barn med ekstra behov.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Aina Winsvold, Lars Gulbrandsen
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Spørreskjema