Kvalitet i familiebarnehager

Evaluering|

Rambøll har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en kartlegging om familiebarnehager. Kartleggingen viser at mange familiebarnehager er organisert og drevet på en god måte. I følge forskerne jobber mange systematisk og godt med det pedagogiske arbeidet.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Rambøll Management Consulting
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk