Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Evaluering|

Det er komplisert å styre og kontrollere kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen. Det forutsetter et finstemt samarbeid mellom en rekke aktører både på bedriftssiden, innenfor utdanningssystemet og blant aktører som befinner seg mellom disse. I perioden 2012-2015 har NIFU (prosjektansvarlig), Fafo, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus samarbeidet om å studere ulike aspekter av kvalitet og kvalitetsstyring og –vurdering i fag- og yrkesopplæringen. Spørsmål som har vært reist er: Hvilke konsekvenser får det å innføre et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen? Hvem styrer kvaliteten i bedriftsopplæringen? Hva er avgjørende for kvaliteten på opplæringen? Hvordan kan man måle at kvaliteten på fagarbeiderne er god?

  • Utdanningsdirektoratet
  • Håkon Høst
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon