Kunstkritikk.no

Evaluering|

Kunstkritikk. no er som navnet forteller, et nettsted hvor det publiseres kunstkritikker. Prosjektet har hatt finansiering fra Norsk kulturråd, og har hatt som målsetting å utvikle norsk kunstkritikk og styrke den kritiske refleksjonen i norsk kunstliv. Evalueringen undersøker for det første hvorvidt prosjektet har bidratt til å rekruttere nye kunstkritikere. I denne forbindelsen skal også skriveseminarene belyses med tanke på seminarkvalitet, deltakelse og hvorvidt de har bidratt til å hjelpe fram nye stemmer i kunst- og medieoffentligheten. For det andre drøfter evalueringen hvilken betydning nettstedet har hatt for utviklingen av kunstkritikken i prosjektperioden, ikke minst legges det vekt på spørsmålet om kunstkritikk. no har bidratt til å heve kvaliteten på kunstkritiske bidrag.

  • Norsk kulturråd
  • Sigrid Røyseng
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk