Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik

Evaluering|

I Kunskap och lärande för musikbranschen – en evaluering av Norsk Kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik evalueres tilskuddsordningen av Andante – tools for thinking. Evalueringen tar for seg kompetansebehovet i de ulike regionene, nettverkenes bidrag til kompetanseutvikling, ordningens kulturpolitiske kontekst og anbefalinger for det videre arbeidet. Rapporten peker på behovet for en felles forståelse av kompetansebegrepet og en bredere kartlegging av kompetansebehovet i regionene. Hvilke tiltak er realisert og hvilken målgruppe har de truffet? Andante har videre lagt vekt på å undersøke om nettverksmodellen er tydelig og relevant for aktørene i musikkbransjen, om ordningen er formålstjenlig og på hvilke måter nettverkene har tolket sine oppgaver og kompetansemål.

  • Norsk kulturråd
  • Kim Forss, Zozan Kaya, Stein-Erik Kruse, Hege Myrlund Larsen
  • Andante - tools for thinking
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk