Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler

Evaluering|

2004 var første året Innovasjon Norge fungerte som en integrert organisasjon, og på et overordnet nivå kan man fastslå at resultatene for 2004-årgangen er svært like resultatene for 2003. Kundeeffektundersøkelsen dokumenterer at den økonomiske støtten fra Innovasjon Norge bidrar til at det igangsettes en rekke utviklingsaktiviteter og prosjekter. Prosjektene har gitt positive bedriftsøkonomiske resultater og bidratt til kompetanseutvikling i bedriftene slik at de har et bedre grunnlag å igangsette nye utviklingsaktiviteter og prosjekter på.

  • Innovasjon Norge
  • Harald Furre, Rune Stiberg-Jamt, Grete Rusten, Frode Kristiansen
  • Oxford Research AS, Samfunns- og næringslivsforskning
Intervju
Spørreskjema