Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010

Evaluering|

Rapporten analyserer hvordan kraftforbruket endret seg gjennom kuldeperiodene vinteren 2009/2010, og hvordan det reagerte på de svært høye prisene. Vinteren 2009/2010 var i perioder svært kald i Norge og Norden for øvrig. Dette medførte økt etterspørsel etter strøm og tidvis ekstremt høye kraftpriser i store deler av det nordiske kraftmarkedet. Rapporten ser nærmere på hvor godt forbrukerne var forberedt på å takle ekstreme pristopper i forkant av vinteren 2009/2010, hvordan forbrukerne ble påvirket av pristoppene, hvordan reaksjonene på de høye prisene var ved de pristoppene og om strategiene for kjøp og hedging av kraft ble endret etter denne vinteren. Rapporten kommer som forventet frem til at kraftforbruket ved lave temperaturer går sammen med høyt forbruk og at forbruket varierer betydelig med pris. Pris har gjennomgående en dempende effekt på forbruket. Videre fremkommer det i rapporten av det er grunn til å tro at forbrukernes atferd ved ekstreme priser avviker fra atferden i mer normale perioder.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Vista Analyse
Spørreskjema
Statistikk