Koreokrati

Evaluering|

Pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer ble lansert i 2010 som en støtteordning og et virkemiddel for å utvikle og styrke profesjonelle dansemiljøer i regionene. I de tre årene av ordningen som er evaluert, har åtte ulike miljøer fått innvilget støtte. De åtte miljøene er svært ulike, både som organisasjoner og som dansefaglige aktører. Denne rapporten undersøker hvordan og hvorvidt pilotprosjektet gjennom å støtte disse miljøene har bidratt til å profesjonalisere, regionalisere og utvikle det norske dansefeltet.

  • Norsk kulturråd
  • Ole Marius Hylland, Sigrid Røyseng
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier