Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Evaluering|

Konseptvalgutredningen ser blant annet på utviklingen av konsept for de sentrale delene av Moss og Rygge, hvilket innebærer rv. 19 mellom Jeløya og E6 ved Mosseporten, samt fv. 118 og fv. 119 mellom Moss sentrum og E6 ved Årvoll. Det skal også vurderes hvordan nye konsept vil fungere med og uten ferjeforbindelsen Moss-Horten. Utredningen danner grunnlag for Regjeringens beslutning om videre planlegging.

  • Samferdselsdepartementet
  • Statens vegvesen
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon