Konkurransen i bankmarkedet

Evaluering|

Rapporten Konkurransen i bankmarkedet belyser konkurransen i det norske bankmarkedet med utgangspunkt i konkurransesituasjonen. Det er Finansdepartementet som har bedt Kredittilsynet utarbeide rapporten, og den skal danne grunnlaget for en omtale til Stortinget i Kredittmeldingen for 2007.

  • Finansdepartementet
  • Kredittilsynet
Dokumentstudier
Observasjon