Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift. Eit regionalpolitisk eksperiment.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet