Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport

Evaluering|

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge erfaringene med ulike kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport og spesielt hvilken effekt anbud har hatt.

  • Samferdselsdepartementet
  • Jon-Terje Bekken, Frode Longva, Nils Fearnley, Edvin Frøysadal, Oddgeir Osland
  • Transportøkonomisk institutt
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk