Katedral, paviljong og børs

Evaluering|

En evaluering av UDs delegerte reisestøtteordning for kulturlivet. Gjelder programområde 02, utenriksforvaltning utenom bistand. I tillegg en evaluering av Music Export Norway. Vil danne grunnlag for fornyelse av reisestøtteavtalene f. o. m. 2013. Fremlagt på Litteraturhuset 07. 03. 2012.

  • Utenriksdepartementet
  • Ole Marius Hylland, Ola K. Berge
  • Telemarksforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk