Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Evaluering|

Rapporten er en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet på rettshjelpsområdet. Kartleggingen er foretatt gjennom dokumentstudier, spørreskjemaundersøkelse og intervjuer.

  • Justis- og politidepartementet
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier