Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk

Evaluering

Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk

Nærings- og handelsdepartementet har med assistanse fra Rambøll Management AS og KPMG kartlagt næringslivets administrative kostnader ved etterlevelse av informasjonskrav som påføres næringslivet gjennom lover og forskrifter. Kartleggingen er gjennomført med utgangspunkt i Standardkostnadsmodellen (SKM), som er en fremgangsmåte for å finne frem til informasjonskrav i regelverket og kartlegge de administrative kostnadene næringslivet har ved å fremskaffe og eventuelt rapportere opplysninger til det offentlige eller til en tredje part. Nærings- og handelsdepartementet har sammen med Finansdepartementet, Skattedirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Toll- og avgiftsdirektoratet vært viktige bidragsytere til kartleggingen gjennom kvalitetssikring, datafremhenting og faglig innspill underveis i prosjektet. Overordnet sett viser kartleggingen av Finansdepartementets næringslivsrettede lovgivning som inngår i denne rapport at: • De samlede administrative kostnadene utgjør 4 289,0 millioner kroner årlig. • Omkring 98,7 prosent av kostnadene er knyttet til administrative krav som er av nasjonal opprinnelse. Kun en minimal andel henføres til en B-regulering, som er følge av EU-regler og øvrige internasjonale forpliktelser. Den resterende delen av de administrative kostnadene stammer fra internasjonale regler, herunder EU-regulering. • Det har ikke forekommet noen endringer i kostnadene i løpet av måleperioden fra 1. januar 2006 til 1. september 2006.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Nærings- og handelsdepartementet

Utførere

Rambøll Management AS og KPMG

Språk

norsk (bokmål)