Juridisk utredning til UDI

Evaluering|

Studien kartlegger omfanget av samtykke som behandlingsgrunnlag i UDI, vurderer om gjeldende samtykke er et gyldig og tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for de aktuelle behandlingene som foretas, vurderer rekkevidden på gjeldende samtykker - hvilke behandlinger kan foretas som følge av disse, vurderer om et samtykke overfor UDI tilfredsstiller kravene til et uttrykkelig, frivillig og informert samtykke, vurderer om forslaget til ny EU-forordning på personvern får konsekvenser for eller innebærer vesentlige endringer for UDIs samtykkepraksis og vurderer om utlendingsforvaltningen må, og eventuelt på hvilken måte, utvikle det lovmessige behandlingsgrunnlaget fremfor eller i tillegg til bruk av samtykke.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Simonsen Vogt Wiig
Intervju
Dokumentstudier