Iverksetting av insentivbasert finansiering

Evaluering|

Denne rapporten belyser en del utviklingstrekk ved norske læresteder for høyere utdanning i lys av iverksetting av insentivbasert finansiering ved norske universiteter og høyskoler som ble innført som et ledd i Kvalitetsreformen. Insentivbasert finansiering er en måte å tildele budsjett til universiteter og høyskoler på der størrelsen på budsjettet avhenger av hvilke resultater lærestedene har oppnådd. Insentivbasert finansiering ble vedtatt av Stortinget i 2001 (KUF 2001a: 9 - 10).

  • Norges Forskningsråd
  • Nicoline Frølich
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier