Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet

Evaluering|

Gjennomgang av erfaringene med Internasjonalt sekretariat i departementet

  • Justis- og politidepartementet
  • Sissel Vemundvik, Dag Solumsmoen
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju
Dokumentstudier