Integrating Land Use and Transport Planning

Evaluering|

Formålet med denne studien er å avdekke hvordan et styrket regionalt styringsnivå kan motvirke fragmentering i areal- og transportkartleggingen, og dermed redusere avstanden mellom mål og resultater ved iverksetting av en samordnet areal- og transportplanlegging. For å vurdere hvordan regional samstyring påvirker de institusjonelle betingelsene for samordning har forskningsprosjektet valgt tre observasjoner: areal- og transportprosjektet i Kristiansandregionen, Fyn-regionen i Danmark, og Hannover-regionen i Tyskland. Rapporten viser at "regional governance" kan bidra til å redusere avstanden mellom nasjonale mål og lokal iverksetting i transport- og arealpolitikken, men at det ikke nødvendigvis skjer.

  • Norges Forskningsråd
  • Tore Leite, Merethe Dotterud Leiren, Barbara Zibell, Dietrich Fürst, Stephan Löb, Henning Lauridsen
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
Intervju
Dokumentstudier