Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel

Evaluering|

Høsten 2019 satte regjeringen ned Ungdommens distriktspanel. Siden januar 2020 har de 10 deltakerne i panelet jobbet grundig med å skaffe seg innsikt fra ungdom i eget fylke. Panelet skal i tillegg ta i bruk eksisterende kunnskap, og i sammenheng med den nye innsikten de skaffer seg legge fram råd til regjeringen våren 2021. Ruralis har sammenstilt materialet, og satt den innsamlede innsikten i sammenheng med tidligere litteratur om distriktsungdom. Dette notatet, sammen med andre kilder, gir grunnlag for panelet sitt videre arbeid med å utvikle hypoteser som skal testes, og til slutt ende opp som råd for nasjonal politikkutforming.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Anders Mahlum Melås
  • Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning
Intervju