Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine?

Evaluering|

Dette er sluttrapporten fra en omfattende evaluering av «Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser» som Fafo og NOVA har gjennomført i samarbeid på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (det daværende Sosialog helsedirektoratet). Det er tidligere publisert to rapporter fra evalueringen: den første dekker prosjektets etablering og oppstart mens den andre beskriver og evaluerer prosjektets gjennomføringsfase. I denne rapporten sammenfattes hovedfunnene fra de to første følgeevalueringene. Videre presenteres resultatene fra en kvantitativ effektevaluering og fra en oppfølgingsstudie av prosjektets langtidsvirkninger.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Axel West Pedersen, Morten Blekesaune
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon