Innovativ rehabilitering i Indre Østfold, nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering

Evaluering|

Evalueringen oppsummerer 5 års prosjektarbeid - Prosjekt innovativ rehabilitering - Indre Østfold. Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering i 7 kommuner, men hvor 5 av kommunene ble til Indre Østfold. Prosjektet oppsummerer at kommunene kan ta et større ansvar for rehabilitering, og viser potensialet ved økt bruk av teknologi og tverrfaglig vurdering av rehabilitering gjennom eget team og som sikrer tidlig oppstart av rehabilitering. Det legges tydelig vekt på at pasientens behov er utgangspunktet for tjenester - som også inkluderer sektorer utenfor helse.

  • Helsedirektoratet
  • Kristin Skeide Fuglerud, Hilde Eide, Bent Håkon Lauritzen
  • Uni Research, Universitetet i Sørøst-Norge, Norway Health Tech
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon