Inkluderingskompetanse i NAV

Evaluering|

Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV, hvor fem NAV-kontor har utført avklarings- og oppfølgingstiltak i egen regi i stedet for å kjøpe tjenester eksternt i perioden 2013-16. Forsøkskontorene ble sammenlignet med kontrollkontor. Konkluderer med at NAV kan utføre tjenestene like bra som - eller bedre enn - eksterne leverandører. I tillegg finner forskerne flere positive ringvirkninger av å organisere tiltak internt i NAV-kontoret, som bedre forarbeid, økt bestillerkompetanse og mer kontakt med brukere og arbeidsliv.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Øystein Spjelkavik, Svenn-Erik Mamelund, Angelika Schafft
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon