Infrastruktur gjør forskjell

Evaluering|

NIBR og Oxford Research AS har evaluert SIVA. Hovedpoenget med evalueringen har vært å vurdere om SIVA når sine mål på ”en god og effektiv måte”. SIVAs mål er delt i et hovedmål (SIVAs formålsparagraf), samt i delmål for de to hoved-virksomhetsområdene eiendom og innovasjon. Fokus i evalueringen har vært å kartlegge og vurdere effekter av selskapets virksomhet, noe som også omfatter en vurdering av addisjonaliteten av selskapets ulike aktiviteter.

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes, Frants Gundersen
  • NIBR, Oxford Research AS 2010
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk