Indikatorer for kulturarvens samfunnsnytte

Evaluering|

Formålet med rapporten er å utvikle indikatorer som kan brukes for å måle kulturarvens samfunnsnytte. Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Vista Analyse og NIKU. Fra Vista Analyse har Kristin Magnussen vært prosjektleder, Ståle Navrud kvalitetssikrer og Karin Ibenholt prosjektmedarbeider. Fra NIKU har Sveinung Krokann Berg, Herdis Hølleland og Knut Fageraas deltatt.

  • Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
  • Kristin Magnussen, Sveinung Krokann Berg, Karin Ibenholt, Herdis Hølleland, Knut Fageraas
  • Vista Analyse
Intervju
Spørreskjema