Implementering av LP-modellen

Evaluering|

Presentasjon av resultater fra arbeidet med LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse) i perioden 2007-2009. Lillegården kompetansesenter hadde ansvaret for implementering og opplæring i 27 skoler i 11 kommuner i Norge. 14 skoler har deltatt i denne evalueringen

  • Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring
  • Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margareth Aasen
  • Høgskolen i Hedmark
Intervju
Spørreskjema
Statistikk