IdéAl-prosjektet

Evaluering|

IdéAl-prosjektet bidrar til å fremme bransjetiltak gjennom ulike faglige fora, konferanser mv. og idégenerering, faglig rådgivning og nettverkskoblinger for økt innovasjon i bedriftene med aluminium som material. Prosjektet har i perioden (2001-2007) hatt en økonomisk ramme på vel 15 mill kr finansiert med støtte fra Forskningsrådet (50 %) og industrien (50 %). Ca 5 mill kr er benyttet til å finansiere bransjetiltakene og ca 10 mill kr er brukt til idégenerering, faglig bistand og nettverkskobling i bedriftene, hvorav 1,9 mill kr som tilskudd til 19 bedriftsprosjekter. 32 bedrifter med nyskapingsprosjekter har deltatt i en bedriftsundersøkelse gjennomført som telefonintervju. Intervjuene har tatt opp både initieringsfasen, utviklingsfasen samt oppnådde og forventede økonomiske resultater i markedet.

  • Norges Forskningsråd
  • Lasse Bræin, Kristian Kristoffersen
  • Møreforsking Molde
Intervju
Spørreskjema