Hva har småkommunene fått ut av Byregionprogrammet?

Evaluering|

Prosjektlederne mener at alle kommunene i sin region har hatt nytte av samarbeidet. De framholder at samarbeidet har ført til økt tillit, økt kompetanse og i mange tilfeller økt kapasitet. Et mindretall av prosjektledere mente likevel at bykommunen hadde fått mer igjen for samarbeidet enn omlandskommunene. Fellestrekk ved disse er at de har ett tydelig og ubestridt senter, og at minst ett av samarbeidstemaene har vært å gjøre regionsenteret mer attraktivt. Det betyr ikke at det i alle regioner med ett tydelig og ubestridt senter er slik at senterkommunen har fått mest igjen. Prosjektlederne gir like mange eksempler der de mener at omlandskommunene har fått like mye eller mer igjen for samarbeidet.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Elisabeth Angell, Gro Marit Grimsrud
  • NORCE - Norwegian research centre
Intervju