Husadopsjon Røros: evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole

Evaluering|

Evalueringen av Husadopsjon Røros er gjort på oppdrag av ABM-utvikling. Hensikten med evalueringen har vært å få fram kunnskap som er relevant for samarbeidsprosjekter i regi av Den Kulturelle skolesekken mellom skoler, museer, kulturminnevern og lokalsamfunn. Husadopsjon Røros er et samarbeidsprosjekt mellom Røros grunnskole og Rørosmuseet. Alle elever på Røros grunnskole har siden 2000 adoptert en eldre bygning, og gjennom det praktiske arbeidet med husene har de gjort seg kjent med kulturminnevern. Målet med prosjektet har vært å øke elevenes kjennskap til Røros som verdenskulturminne.

  • ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
  • Hilde Lidén
  • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Intervju
Dokumentstudier