Hunting for Per Diem

Evaluering|

Formålet med studien er å kartlegge ulike virkninger av seminarvirksomhet i tre afrikanske land. Studien drøfter bl. a. hvorfor det arrangeres så mange seminarer og hvilken rolle de nasjonale myndighetene og giverne spiller for denne seminarvirksomheten. Utgifter til seminarer for planlegging og opplæring står ofte for en betydelig del av utgiftene i mange utviklingsprogram. Studien mener at mange seminarer kan være nyttige og gi relevant opplæring til offentlige ansatte og lokalbefolkningen. Fokus i studien er imidlertid på de uønskede og utilsiktede virkningene av seminarvirksomheten. Studien påpeker at den mest åpenbare og synlige virkningen av den bistandsfinansierte seminarvirksomheten er at den lett kan lede til misbruk av penger

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Tina Søreide, Arne Tostensen, Ingvild Aagedal Skage
  • Chr. Michelsens institutt
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk