How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review

Evaluering|

Beslutningstakere og aktører har i mange år diskutert hvordan man bedre skal støtte mennesker i sårbare situasjoner og langvarige kriser, og hvordan bygge bro mellom humanitær innsats og langsiktig utvikling. Selv om lærdommer og erfaringer rundt dette er bredt dokumentert, er det utfordringer knyttet til integrering og bruk av disse lærdommene i andre kriser. I den norske bistandsadministrasjonen er det en økende erkjennelse av behovet for å tenke nytt rundt hvordan Norge best kan integrere og bruke disse lærdommene. Formålet med studien er å kartlegge kunnskapsgap om hvordan arbeide helhetlig i langvarige, humanitære kriser, og på bakgrunn av dette ha et grunnlag for å definere tema og innretning for kommende evalueringer av det norske engasjementet.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Victoria Metcalfe-Hough, John Bryant, Caitlin Wake, Nilima Gulrajani, Åse Gilje Østensen
  • Overseas Development Institute (ODI), Chr. Michelsens institutt
Intervju
Dokumentstudier