Hospitering i fagopplæringen

Evaluering|

Evaluering av forsøksordning med hospitering i seks fylkeskommuner Evalueringen gir informasjon om hvordan hospitering som metode bidrar til å oppfylle hovedformålene om å øke instruktørers og yrkesfagslæreres kompetanse, økt samarbeid mellom skole og bedrift, og bidra til et mer helhetlig opplæringsløp.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon