Hørt om Frifond!?

Evaluering|

Statlig støtte til lokalt, frivillig virke blant barn og unge. Det er dette Frifond handler om. Høsten 2000 ble støtteordningen satt i gang. Pengene bevilges over budsjettene til Barne- og familiedepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Forvaltningen ivaretas av tre paraplyorganisasjoner fra frivillig sektor: Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner (LNU), Norsk musikkråd (NMR) og Norsk Amatørteaterråd (NAT). Målgruppen er nær sagt alle typer av frivillig virksomhet, og omfatter både lag som inngår i landsdekkende organisasjoner og frittstående lag uten slik tilknytning. I denne evalueringen har vi for det første sett på hvilke effekter pengene fra Frifond har hatt for målgruppen. For det andre har vi evaluert forvaltningsmodellene.

  • Barne- og familiedepartementet, Kultur- og kirkedepartementet
  • Christin Berg, Svein Ingve Nødland, Ståle Opedal
  • Rogalandsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier