Hjelp når livet rakner

Evaluering|

I rapporten presenteres en evaluering av incestsentrene og incesttelefonen. Sentrale tema i evalueringen er incestsentrenes tilbud, kompetanse, organisering. Og samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet. Samt den landsdekkende incesttelefonen. Og stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO).

  • Barne- og likestillingsdepartementet
  • Hege Gjertsen, Ann Kristin Eide
  • Nordlandsforskning
Intervju
Statistikk