Hallooo, er det noen der ute?

Evaluering|

Forfatteren trekker ingen hovedkonklusjoner. Rapporten drøfter mange aspekter ved kontakttelefonen med basis i empirien. Noen sentrale aspekter i rapporten er følgende: Planleggingsarbeidet ble ikke grundig nok gjennomført. Løsningene bar preg av kompromisser mellom ulike ”kulturer” i Røde Kors og Redd Barna. Det ble lagt stor vekt på å få barn til å ringe, mens hva som skulle skje etterpå var mer uavklart. De lokale variasjonene mht. markedsføring av telefonen var store. Forfatteren framhever blant annet organisasjonenes engasjement og kombinasjonen av frivillig og faglig innsats som positive erfaringer.

  • Barne- og familiedepartementet
  • Solgunn Eidheim
  • Barnevernets utviklingssenter
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon