Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift

Evaluering|

Formålet med utredningen er å belyse det empiriske og metodiske grunnlaget for verdsetting av utnyttelse av natur; for eksempel areal, biologisk mangfold og økosystemtjenester som grunnlag for utforming av evt. naturavgift. Videre trekker utredningen på internasjonale erfaringer og nasjonale forslag om ulike former for naturavgifter, der slike finnes. Til slutt vurderes det innen hvilke områder en naturavgift kan være et hensiktsmessig virkemiddel, som basis for evt. videre utredning av naturavgift.

  • Finansdepartementet
  • Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen
  • Vista Analyse
Statistikk