Grønnere arbeidsplasser: Barnehagene i Leksvik

Evaluering|

Rapporten er utarbeidet for å fungere som et underlagsdokument for YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) og arbeidstakerorganisasjonen Deltas initiativ ”Grønnere Arbeidsplasser”. Initiativet har som visjon å bidra til en mer miljøvennlig form for økonomi gjennom kompetanseheving og medarbeiderdrevet innovasjon innenfor alle typer av arbeidsplasser og sektorer. Grønnere Arbeidsplasser har som mål å gi arbeidstakere kompetanse og verktøy til å arbeide systematisk med å fremme ressurseffektive og miljøvennlige løsninger på egen arbeidsplass. Initiativet tar faglig utgangspunkt i det metodiske rammeverket i rapporten “Grønn Økonomi i Norge: Hva er det og hvordan få det til? ” (2011), utarbeidet av konsulentselskapet Econ Pöyry og som også brukes i Handelshøyskolen BIs kurs ”Grønn vekst” (siden 2013).

  • Klima- og miljødepartementet
  • Rasmus Reinvang
  • Vista Analyse
Spørreskjema
Statistikk