Gratis bruk av ferjer

Evaluering|

Gratis ferjer er analysert i 8 alternativer, fra å gjøre alle samband gratis, til å gjøre kun de mest trafikksvake samband gratis.

  • Samferdselsdepartementet
  • Svein Bråthen, Jan Husdal, Jens Rekdal
  • Møreforsking Molde
Dokumentstudier
Statistikk