Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole

Evaluering|

Undersøkelsen viser at utstyrsituasjonen i videregående skoler generelt er vurdert som god, men at det samtidig er betydelige forskjeller mellom skoler og utdanningsprogrammer. Undersøkelsen omfatter alle utdanningsprogram på Vg1 og et utvalg programområder på Vg2. Den er rettet mot alle videregående skoler i Norge. I tillegg er det gjennomført en undersøkelse blant alle lærebedrifter som rekrutterer lærlinger fra de utvalgte programområdene.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Jostein Ryssevik, Linn Synnøve Skutlaberg, Aina Isdal Haugland, Inger Nordhagen, Tobias Christoph Werler, Åshild Berg Brekkhus
  • Ideas2evidence
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk