Gode resultater er blitt bedre?

Evaluering|

Rapporten er sluttrapport i evalueringen av den nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager. Formålet med evalueringsoppdraget er å undersøke om styrerutdanningen har lykkes med å nå de nasjonale målsetningene som er definert for utdanningen. Rapporten gir en overordnet vurdering av utdanningenes måloppnåelse i hht. oppdraget. Funnene knytter seg til relativt ulike program, som gir ulike virkninger på tross av at utdanningsprogrammene fikk det samme oppdraget. I sum tyder evalueringen på at alle programmene bidrar til måloppnåelse i hht. oppdraget.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Rune Stiberg- Jamt, Dorthe Staunæs, Hanne Knudsen, Bente Jensen, Martin Vestergaard
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon