Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor

Evaluering|

Menon gjennomfører på oppdrag for Norges Forskningsråd en følgeevaluering av programmet for forskning og innovasjon i kommunesektoren, FORKOMMUNE. Følgeevalueringsperioden er fra 2018 til 2020. Denne delrapporten inngår som den siste av tre delrapporter om programmet. I tillegg er det utarbeidet en nåtidsanalyse av innovasjonsaktiviteten i kommunesektoren. I slutten av 2020 ferdigstilles også en sluttrapport for følgeevalueringen. Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i funn fra de to foregående delrapportene og omhandler gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor. Rapporten bygger også på kunnskap og innsikt fra en workshop som ble gjennomført 3. september 2020 hos Forskningsrådet som omhandlet samme tema. Arbeidet med denne rapporten har vært ledet av Kaja Høiseth-Gilje, med Christine Mee Lie, Sigrid M. Hernes og Tonje Glenne Arnesen som prosjektmedarbeidere. Erland Skogli har vært prosjektansvarlig og kvalitetssikrer.

  • Norges Forskningsråd
  • Kaja Høiseth-Gilje, Christine Mee Lie, Sigrid M. Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Erland Skogli
  • Menon Economics
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon