Full dekning, også av førskolelærere?

Evaluering|

I rapporten redegjøres det for førskolelærenes alderssammensetning, om overgangen fra studier til yrkesdeltakelse, om deres yrkesstabilitet, om arbeidsmarkedet for førskolelærere, om etterutdanning og om regionale ulikheter.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Lars Gulbrandsen
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Dokumentstudier
Statistikk