Frihet og forutsigbarhet

Evaluering|

Ordningen med basisfinansiering av fri scenekunst ble innført i 2007. Ordningen sikrer et fast tilskudd til utvalgte enkeltgrupper på det frie scenekunstfeltet over en viss periode. Evalueringen undersøker hvordan ordningen innvirker på arbeidsvilkårene til tilskuddsmottakerne. Har ordningen bidratt til endringer i organiseringen av arbeidet? Innebærer ordningen en økt profesjonalisering av arbeidet? Fungerer kriteriene for ordningen etter hensikten? Evalueringen legger også vekt på å diskutere forholdet mellom kunstnerisk dynamikk og økonomisk forutsigbarhet.

  • Norsk kulturråd
  • Ole Marius Hylland, Bård Kleppe, Per Mangset
  • Telemarksforskning
Intervju
Dokumentstudier