Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge

Evaluering|

Institutt for energiteknikk (IFE) har i dag konsesjon for drift av Norges to forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden. Det er ikke besluttet når en eventuell nedleggelse av IFEs nukleære anlegg skal skje. En beslutning om nedleggelse kan i prinsippet skje som en politisk beslutning, ved at Statens strålevern finner videre drift av reaktorene uforsvarlig eller at IFE ikke finner det lønnsomt med videre drift. KVUen gir ikke en vurdering av hvorvidt man bør stenge ned reaktorene eller ikke. Spørsmålene som søkes besvart gjennom Konseptvalgutredning (KVU) for dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge er: 1. Hvilket nivå for dekommisjonering er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt? 2. Hva blir kostnaden for dekommisjoneringsprosjektet? 3. Hva bør vurderes i videre planlegging?

  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Vibeke Binz Vallevik, Sophie Davidsson, Janne Hougen
  • Westinghouse Electric Sweeden AB, Studsvik Nuclear AB, Samfunns-og næringslivsforskning (SNF), Det Norske Veritas
Intervju