Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring

Evaluering|

Etter innføringen av en nasjonal grense for udokumentert fravær i videregående opplæring høsten 2016, har fraværet blitt redusert. I denne rapporten spør vi hvordan skoleeierne og skolene har implementert regelen. Søkelyset rettes særlig mot tilpasninger til og av regelverket. Det første dreier seg om lokal praksis som har til hensikt å sikre likebehandling, mens tilpasninger av regelverket viser til praksis som fører til forskjellsbehandling. I tillegg har vi undersøkt utilsiktede konsekvenser av fraværsgrensen for fastlegene, som økning i henvendelser fra skoleungdom.

  • Utdanningsdirektoratet
  • Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård, Jon Rogstad
  • Forskningsstiftelsen fafo, Høgskolen i Oslo og Akershus
Intervju
Spørreskjema
Statistikk