Fra innvortes til utvortes bruk

Evaluering|

”Stifinnerprogrammet – modernisering for velferd” har vært et omfattende statlig forsøksprosjekt i regi av Kommunalavdelingen i KRD i tidsrommet 2004-2006. Det overordnede målet med Stifinnerprogrammet har vært å prøve ut om en mer helhetlig tilnærming i utviklings- og omstillingsarbeid bedre vil sette kommunene i stand til å se ulike virkemidler i sammenheng. Åtte kommuner ble høsten 2003 valgt til å delta i forsøket etter en generell invitasjon til alle norske kommuner. De åtte som ble valgt ut var Vadsø, Molde, Tingvoll, Herøy (i Møre og Romsdal), Sogndal, Bømlo, Porsgrunn og Bydel Alna i Oslo kommune. Det grunnleggende kriteriet for å få delta i programmet har vært at kommunene forpliktet seg til å innta en helhetlig tilnærming i omstillingsarbeidet for på den måten å oppnå effekter i form av større effektivitet, bedre kvalitet og mer bruker-/ innbyggerorientering i kommunen.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Ståle Opedal, Inger Marie Stigen
  • International Research Institute of Stavanger, Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon