Forstyrrelser i nord

Evaluering|

Kunstneriske forstyrrelser (KF) er et flerårig kunstprosjekt utarbeidet av kulturetaten i Nordland fylkeskommune. Evalueringen av KF er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd, som i 2002 ga et treårig tilskudd på 2,9 millioner kroner til prosjektet. Evalueringen er begrenset til å omhandle organiseringen og gjennomføringen av KF fra oppstart og fram til årsskiftet 2005–2006. Stedsspesifikk kunst refererer vanligvis til lokaliserte kunstverk eller kunsthendelser – verk eller hendelser som tilpasser seg, aktivt forholder seg til eller inngår i dialog med stedet der de skal plasseres eller foregå. Evalueringen diskuterer utfordringer knyttet til nyere stedsspesifikk kunst.

  • Norsk kulturråd
  • Mariann Komissar
  • Mariann Komissar
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon