Førskolelærere og barnehageansatte

Evaluering|

Ved hjelp av data fra SSB over utdanning og sysselsetting blir norske førskolelæreres sysselsettingsmønstre i barnehage og andre yrkessektorer i perioden 2003 -2007 undersøkt. De førskolelærerne som er ansatt i barnehager sammenlignes også med barnehageansatte uten førskolelærerutdanning.

  • Kunnskapsdepartementet
  • Lars Gulbrandsen
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Dokumentstudier
Statistikk