Forskerrekruttering i Norge

Evaluering|

Forskerutdanning er et stadig viktigere tema i politikkutviklingen innenfor høyere utdanning i både Europa og Nord-Amerika. Bakgrunnen for dette er en kraftig økning i antall doktorander globalt, parallelt med at konkurransen om de ”beste hodene” har økt internasjonalt som et resultat av globaliseringen og fremveksten av kunnskapsøkonomien. Sentrale policyinitiativ på EU-nivå er Bolognaprosessen (harmoniseringstiltak av doktorgraden som et tredje studienivå i hele EU) og Lisboaprosessen som har som formål å gjøre EU til den mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomien i verden, ved å bl. a. øke antallet og kvaliteten på forskere. Begge initiativene kan forstås som EUs tilpasning til den nye kunnskapsøkonomien.

  • Norges Forskningsråd, Kunnskapsdepartementet
  • Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin, Linda Blomkvist
  • NIFU STEP
Intervju
Statistikk