Last ned som PDF

170 sider

1.73 MB

Forsiden av dokumentet Foreldrepermisjon og likestilling

Evaluering

Foreldrepermisjon og likestilling Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme

I denne rapporten. undersøker vi hvilke effekter utvidelse av fedrekvoten har for likestillingen i arbeidslivet, hvilke faktorer som kan forklare fordelingen av foreldrepermisjonen, og hvordan fedrekvoten og foreldrepermisjonen oppleves i praksis: Hvilke forhold har betydning for den faktiske delingen av permisjonen, hvordan bruker fedre permisjonen, og hvilke erfaringer har de med likedeling av omsorgsansvar og jobbansvar etter permisjonen? Studien består av analyser basert på administrative registerdata og på 12 dybdeintervjuer med. fedre som har tatt hele fedrekvoten eller noe av den delbare delen i tillegg.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Kjersti Misje Østbakken, Sigtona Halrynjo og Ragni Hege Kitterød

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7763-612-2